Autokoulukurssit 2023 (henkilöauto)

KESÄTAUKO

Pidämme henkilöautokoulutuksissa kesätaukoa ja jatkamme syksyllä, kun on jälleen pimeää ja liukasta.

Kysy mahdollisuutta päästä koulutukseen kauttamme sivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.  

SMOP B-AJOKORTTIOPETUKSEN SISÄLTÖ (TÄYSI KURSSI)

B-ajokorttikoulutus PRO (henkilöauto) sisältää alla eritellyt teoriamoduulin 1 sekä ajomoduulit 1-6. Ajo-opetusmoduulien laajuuksia voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Lisäksi koulutuspakettiin sisältyy ajokoejärjestelyt sekä opetusauton käyttö ajokokeessa. Koulutuskokonaisuuden hinta on lakisääteisellä minimiopetusmäärällä 1390,00€ (ei aikaisempaa ajokorttia, sis. teoriakoeharjoittelun, sähköisen oppikirjan ja alv 24%). Hinta on 1349,00€, jos sinulla on aikaisempi ajokortti. Viranomaiskulut ovat yhteensä 178,00€.  Ajomoduulit ajetaan aina oikealla autolla, jos olosuhteet eivät sitä estä (esim. pimeällä ajaminen kesällä). 
Ilmoittautumiskoodi B-kurssille on BTK23

SMOP B-AJOKORTTIOPETUS OPETUSLUPALAISILLE

B-opetuslupaan liittyvä autokouluosuus sisältää etäteoriaopetuksena EAS- ja RTK-oppitunnit (8 oppituntia) sekä RTK-ajokoulutuksen (4 ajotuntia). Koulutuskokonaisuuden hinta on lakisääteisellä minimiopetusmäärällä 339,00€, jos ajo-opetus ajetaan omalla opetusautollasi ja ajoneuvo sijaitsee 10km ajoetäisyydellä Kaakkurista. Jos tarvitset kouluautoa, kysy tarjous. Ilmoittautumiskoodi on OPLPERUS23

B-riskientunnistamiskoulutus sisältää etäteoriaopetuksen 4 oppituntia ja ajo-opetuksen 4 ajotuntia. Koulutuskokonaisuuden hinta on 289,00€, jos ajo-opetus ajetaan omalla opetusautollasi ja ajoneuvo sijaitsee 10km ajoetäisyydellä Kaakkurista.
Ilmoittautumiskoodi opetuslupalaisille on OPLRISKI23

SMOP B-AJOKORTTIOPETUKSEN YKSITTÄISET KOULUTUSMODUULIT

TEORIAOPETUKSEN MODUULIT

1. Turvallisuuskoulutus (EAS) 4h – etäteoriapaketti ensimmäiseen ajokorttiin (lakisääteinen teoriaopetus, sähköinen oppikirja sekä teoriakoeharjoitukset). Hinta yksittäin 80,00€. Yksittäisen moduulin ilmoittautumiskoodi on TBM1 

2. Liikenteen täydentävä etäteoriaopetus 4h – opi enemmän teoriassa (vapaaehtoinen teoriaopetus). Hinta yksittäin 59,00€. Yksittäisen moduulin ilmoittautumiskoodi on TBM2 

Teoriaopetusta on saatavilla myös lähiopetuksena. Kysy lisää yhteydenottolomakkeella.

AJO-OPETUKSEN MODUULIT (lakisääteinen minimiopetusmäärä 10h + riskientunnistamiskoulutus)

1. Käsittelymoduuli 2 ajo-opetustuntia á 50min. Hinta yksittäin 168,00€. Yksittäisen moduulin  ilmoittautumiskoodi on ABM1 

Sisältö: henkilöauton oikean käsittelyn tekniikka

Moduulikohtaiset huomiot: Käsittelymoduulin hyväksytty suorittaminen 2h opetusmäärällä edellyttää hyvää motoriikkaa. Tässä asiassa on paljon yksilöllisiä eroja, jotka voivat vaikuttaa tarvittavan opetuksen määrään. 

2. Risteys/taajama-ajomoduuli 4 ajo-opetustuntia á 50min. Hinta yksittäin 336,00€. Yksittäisen moduulin ilmoittautumiskoodi on ABM2 

Sisältö: oikea risteys/kaupunki/taajama-ajotekniikka

Moduulikohtaiset huomiot: Tässä moduulissa käydään läpi mm. oikean ajolinjan-, ajokaistan- sekä ajojärjestyksen valinta taajamaliikenteen perustilanteissa. Lisäksi moduuli sisältää risteyksen lähestymistekniikkaan liittyvien toiminnan ajoituksien opetuksen. Tämän moduulin hyväksytty suorittaminen 4h opetusmäärällä edellyttää hyvää teoriatietämystä liikenteen perussäännöistä. Teoria-asioiden opettelu ajotuntien yhteydessä voi vaikuttaa tarvittavan opetuksen määrään. 

3. Pysäköintimoduuli 1 ajo-opetustuntia á 50min. Hinta yksittäin 84,00€. Yksittäisen moduulin ilmoittautumiskoodi on ABM3 

Sisältö: Auton pysäköintitekniikka

Moduulikohtaiset huomiot: Tässä moduulissa käydään läpi pysäköinti kadun reunaan sekä eteenpäin ajaen että peruuttaen (taskuperuutus).  Lisäksi käymme läpi pysäköintiruutuun pysäköinnin ajotekniikan. Tämän moduulin hyväksytty suorittaminen 1h opetusmäärällä edellyttää hyvää ajoneuvon käsittelytaitoa. Pysäköinti pysäköintitaloon tai Kivisydämeen on mahdollisuus lisätä moduuliin lisäopetuksena.  

4. Maantieajomoduuli 1 ajo-opetustunti á 50min. Hinta yksittäin 84,00€. Yksittäisen moduulin ilmoittautumiskoodi on ABM4 

Sisältö: Maantieajon ajotekniikka

Moduulikohtaiset huomiot: Tässä moduulissa käydään läpi maantieajon perusajotekniikka sekä moottoritieajotekniikka. Tämän moduulin hyväksytty suorittaminen 1h opetusmäärällä edellyttää hyvää teoriatietämystä maantieajon perussäännöistä. Teoria-asioiden opettelu ajotuntien yhteydessä voi vaikuttaa tarvittavan opetuksen määrään.

5. Riskientunnistamiskoulutus-PRO moduuli 4 teoriatuntia á 45min ja 4 ajo-opetustuntia á 50min. Ei simulaattorikoulutusta vaan kaikki ajot oikealla autolla. Koulutus sisältää PRO-toimintamallianalyysin. Yksittäisen moduulin hinta yhdelle henkilölle on 399,00€ (sis. alv24%).  Ilmoittautumiskoodi riskikoulutukseen on ABM5 

Sisältö: Lakisääteinen opetusmoduuli liikenteen riskitilanteiden tunnistamiseen. 

Moduulikohtaiset huomiot: Tähän opetusmoduulin aiheisiin liittyvät teoriatunnin sisältyvät moduuliin. Moduulin ajo-opetuksen sisältö jakaantuu neljään osioon, taajama-ajon riskit (PRO), maantieajon riskit, pimeällä ajamisen riskit ja liukkaalla ajamisen riskit. 

6. Tutkinnon ajokokeeseen valmistautumisen moduuli 2 ajo-opetustuntia á 50min. Hinta yksittäin 168,00€. Yksittäisen moduulin ilmoittautumiskoodi on ABM6 

Sisältö: Henkilöauton ajotekniikan osaamisen näyttö, tutkintopaikkaan tutustuminen 

Moduulikohtaiset huomiot: Tässä moduulissa käydään läpi ajotutkintoon liittyvät käytännön vinkit ja annetaan ajo-osaamisen näyttö, joka kuvataan ja analysoidaan. Hyväksytty näyttö on meillä ajokokeen varaamisen edellytys.

Kehitämme jatkuvasti opetusohjelmiamme. Opetus on yksilöllistä ja moduuleihin liittyvät muutokset ja sisällön yksilölliset painotukset ovat mahdollisia. Täydentävää koulutusta saa tarpeen vaatiessa moduulikohtaisesti.

Kaikki hinnat sisältävät Alv 24%